Dogfennau Gwreiddiol Cais Prosiect O’r Mynydd i’r Môr

Rydym ni yn y proses o weithio drwy newidiadau i’r prosiect, sydd yn cynnwys newidiadau i’r dogfennau cais gwreiddiol yma. Fyddwn yn rhannu’r newidiadau ar ei’n wefan yn fuan. I fod yn hollol dryloyw rydym yn rhannu manylion y cais wreiddiol yma. Roedd y cais yma wedi cael ei chyflwyno yn Haf 2017.
 

Cais Llawn

Atodiadau

4. Cynllun Gwaith

5. Sylfaen Tystiolaeth

8. Cynllun Monitro

17. Cyllideb